Dodávka elektrickej energie, plynu a vody, PPA Power
Kontakt

PPA Power DS s. r. o.

Vajnorská 137
830 00 Bratislava
Tel: +421/ 2 /49237 216
Fax: +421/ 2 /49237 213 
E-mail: ppa@ppapower.sk

 

PPA Power s.r.o.

Sládkovičova 47
974 05 Banská Bystrica
Tel: +421/ 48 /416 1127, 416 1134
Fax: +421/ 48 /416 1135
E-mail: ppa@ppapower.sk